Ensiapu­palvelut tapahtu­miin

Ensiapu on oleellinen osa yleisötapahtumien turvallisuutta. Hyvin järjestetty ensiapupalvelu luo turvallisuutta niin kävijöille kuin järjestäjällekin, eikä kävijän tarvitse pienen haaverin sattuessa välttämättä edes poistua tapahtuma-alueelta.

Tarjoamme ammattitaitoiset ensiapuhenkilöt erilaisiin tapahtumiin. Ensiapuvastaava huolehtii ensiaputehtävien johtamisesta ja siihen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä järjestäjän edustajan ja turvallisuusorganisaation kanssa. Välitämme ambulanssitasoista päivystystä vaativampiin tilaisuuksiin.

Teemme myös yleisötilaisuuksien ensiapusuunnitelmia. Lisäksi järjestämme ensiapukoulutuksia ryhmille ja yrityksille tilauksesta.

Ota yhteyttä