Koulutukset

Järjestämme säännöllisin väliajoin järjestyksenvalvojan peruskurssin (40h). Kurssin suorittaminen hyväksytysti antaa valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Koulutusohjelma on sisällöltään Sisäministeriön määritelmän mukainen ja kurssin pitää Poliisihallituksen hyväksymä järjestyksenvalvojakouluttaja. Teorian lisäksi kurssiin sisältyy voimankäytön harjoittelua sekä ensiapu-, pelastus- ja alkusammutuskoulutusta.

Peruskurssi on tarkoitettu kaikille 17 vuotta täyttäneille henkilöille. Kurssin hyväksytysti suoritettuaan täysi-ikäinen henkilö voi hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia, joka mahdollistaa työskentelyn mm. yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella.

Kysy myös koulutuksia ryhmille. Koulutamme tarvittaessa kaikkialla Suomessa.

Järjestämme säännöllisesti järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksia (8h). Koulutusohjelma on sisällöltään Sisäministeriön määritelmän mukainen. Teorian lisäksi koulutukseen sisältyy käytännön harjoittelua turvallisuustarkastuksiin liittyen sekä case-harjoituksia.

Voit osallistua kertauskoulutukseen milloin tahansa järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittamisen jälkeen. Kertauskoulutustodistus on voimassa 6 kk koulutuksesta eli uutta hyväksyntää tulee hakea puolen vuoden sisällä koulutuksen suorittamisesta. Huomioithan, että ennen 1.3.2007 suoritettu järjestyksenvalvojan peruskoulutus vanhenee, mikäli et hae uutta korttia nykyisen järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaikana.

Kysy myös koulutuksia ryhmille. Koulutamme tarvittaessa kaikkialla Suomessa.

Fyysisen voimankäytön perusteet (6 h)

Koulutus on tarkoitettu vartijoille ja järjestyksenvalvojille, jotka eivät ole suorittaneet osiota peruskoulutuksen yhteydessä, eli ovat käyneet peruskoulutuksen ennen 1.1.2017. Suorittamalla fyysisen voimankäytön perusteet -koulutuksen saat kelpoisuuden osallistua kaasusumuttimen ja teleskooppipatukan käyttäjäkoulutuksiin.

Koulutuksen kesto on 6 oppituntia.

Järjestyksenvalvojan ja vartijan voimankäytön kertauskoulukset (8h)

Koulutus on suunnattu vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutus vaaditaan, jotta henkilö saa kantaa voimankäyttövälineitä työssään. Koulutus on pakollinen myös, mikäli työskentelet turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa.

Voimankäytön vuosittainen kertauskoulutus sisältää kertauksen lainsäädännöstä, fyysisen voimankäytön perusteista ja kaasusumuttimen sekä teleskooppipatukan käytössä.

Koulutuksen kesto on 8 oppituntia.

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (16h)

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksessa paneudutaan voimankäyttöön, hätävarjelutilanteissa toimimiseen sekä käytettävissä oleviin voimankäyttövälineisiin. Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus on erittäin hyödyllinen kaikille, jotka toimivat turvallisuusalalla.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että fyysisen voimankäytön perusteet ja kaasusumutinkoulutus ovat suoritettuna.

Koulutuksen kesto on vähintään kaksi koulutuspäivää, yhteensä 16 oppituntia.

Kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus (5h)

Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille sekä vartijoille, joiden työolosuhteissa esiintyy korostuneesti väkivalta- ja uhkatilanteita. Luvan kaasusumuttimen kantamiseen myöntää poliisi ja luvan edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kaasusumutinkoulutus.

Kaasusumutinkoulutukseen osallistuminen edellyttää, että fyysisen voimankäytön perusteet ovat suoritettuna.

Koulutuksen kesto on 5 oppituntia.

Teleskooppipatukkakoulutus (5h)

Teleskooppipatukkakoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille sekä vartijoille, joiden työolosuhteissa esiintyy korostuneesti väkivalta- ja uhkatilanteita. Luvan teleskooppipatukan kantamiseen myöntää vartioimisliikkeen vastaava hoitaja ja luvan edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu teleskooppipatukkakoulutus.

Teleskooppipatukkakoulutukseen osallistuminen edellyttää, että fyysisen voimankäytön perusteet ovat suoritettuna.

Koulutuksen kesto on 5 oppituntia.

Työturvallisuuskorttikoulutus (8 h)

Järjestämme Työturvallisuuskeskuksen virallista Työturvallisuuskorttikoulutusta. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työntekijälle työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Työturvakorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta. Työturvallisuuskortti sopii kaikille, alasta riippumatta.

Työturvallisuuskortin ovat kehittäneet suomalaiset teollisuusyritykset yhdessä työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutus on valtakunnallinen ja noudattaa yhdenmukaisia standardeja. Työturvallisuuskortin saanut henkilö on oppinut havainnoimaan vaaratilanteita ja riskejä sekä tiedostamaan työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa ennaltaehkäistä tapaturmia ja tietää, miten toimia onnettomuustilanteissa. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Järjestämme räätälöityjä Työturvallisuuskorttikoulutuksia eri ammattiryhmille, esimerkiksi tapahtuma- ja turvallisuusalan työntekijöille. Työturvallisuuskoulutuksessa käydään läpi työntekijöiden ja johtajien vastuita sekä erilaisia case-harjoituksia.

Laaditaan koulutussuunnitelma juuri teidän tarpeidenne mukaisesti!

Ensiaputaidot ovat tärkeitä ja niitä on suotavaa harjoitella säännöllisesti, vaikka työtehtävät eivät sitä välttämättä edellyttäisikään. Koulutuksemme ovat sertifioituja ja niistä saa virallisen SPR:n ensiapukortin, joka on voimassa kolme vuotta.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot, jotka jokaisella olisi tärkeä olla.

Kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tapaturmien ehkäisy
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Koulutus soveltuu SPR Ensiapukurssien EA 1® ja EA 2® kertaamiseen.

Kurssin kesto on 4 oppituntia. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurssi voidaan järjestää toimipisteessänne, erikseen sovitussa koulutuspaikassa.

SPR Hätäensiapu verkkokurssi 4 t® antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot, jotka jokaisella olisi tärkeä olla.

Kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tapaturmien ehkäisy

Koulutus soveltuu SPR Ensiapukurssien EA 1® ja EA 2® kertaamiseen.

Kurssin kesto on 4 oppituntia. Kurssi järjestetään verkkototeutuksena.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistiedot- ja taidot, jotka jokaisella olisi tärkeä olla.

Kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Koulutus soveltuu SPR Ensiapukurssien EA 1® ja EA 2® kertaamiseen.

Kurssin kesto on 8 oppituntia. Kurssi voidaan järjestää toimipisteessänne tai erikseen sovitussa koulutuspaikassa.

SPR Ensiapukurssi EA1®:lla opitaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Kurssin suoritettuasi tiedät miten toimia hätä- ja onnettomuustilanteissa sekä yleisimpien sairaskohtausten sattuessa.

Kurssin sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Kurssin kesto on 16 oppituntia ja se jaetaan vähintään kahdelle päivälle. Kurssi voidaan järjestää toimipisteessänne tai erikseen sovitussa koulutuspaikassa.

SPR Ensiapukurssi EA2® syventää ja laajentaa niitä tietoja ja taitoja, joita peruskurssilla (EA1®) opitaan. Kurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa EA1® -korttia. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa.

Kurssin sisältö:

 • Hätäensiavun kertaus
 • Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys
 • Ensiarvio
 • Tapahtumatiedot
 • Vammamekanismi
 • Tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi
 • Autettavan siirtäminen ja hätäsiirto
 • Ensiapuasennot ja tarkkailu
 • Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
 • Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Henkinen ensiapu
 • Kohderyhmän mukaiset harjoitukset

Kurssin kesto on 8 oppituntia. Kurssi voidaan järjestää toimipisteessänne tai erikseen sovitussa koulutuspaikassa.

Lisätietoja koulutuksista

Lähetä kysely