Pelastus­suunnitel­mat

Pelastussuunnitelmien laadinta on ydinosaamistamme. Laadimme pelastussuunnitelmat ammattitaidoilla yhteistyössä tilaajan edustajan kanssa. Hyväksytämme pelastussuunnitelmat tarvittaessa viranomaisilla ja käymme valmiin suunnitelman yhdessä tilaajan edustajan kanssa läpi. Teemme myös pelastussuunnitelmien päivityksiä.

Pelastussuunnitelmassa käydään läpi mahdollisia riskejä ja niihin varautumista, arvioidaan riskien vaikutusta ja kerrotaan toimintaohjeet riskin toteutuessa. Pelastussuunnitelmassa kuvataan kohteen toiminta, vastuuhenkilöt, alkusammutusvälineet, ensiaputarvikkeet sekä poistumis- ja pelastustiet. Tarkemmin pelastussuunnitelman sisällöstä säädetään Pelastuslaissa.

Kohteet

Valtioneuvoston asetuksella säädetään kohteista, joihin pelastussuunnitelma on laadittava. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi:

 • asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme asuntoa
 • hoitolaitokset
 • koulut
 • oppilaitokset
 • päiväkodit
 • majoitusliikkeet
 • tilapäiset majoitustilat
 • kirkot
 • teatterit
 • messualueet ja muut vastaavat kokoontumispaikat
 • yli 400 m2myymälät ja kauppakeskukset
 • yli 50 hengen ravintolat ja vastaavat tilat
 • tietyt teollisuus- ja tuotantorakennukset
 • eläinsuojat
 • työpaikat, joissa oleskelee samanaikaisesti vähintään 50 henkilöä

 

 

Yleisötilai­suuden pelastus­suunnitel­ma

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmasta säädetään erikseen Pelastuslaissa: 16 §:n mukaan yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan pitää laatia pelastussuunnitelma, jos läsnä arvioidaan olevan samanaikaisesti yli 200 henkilöä; käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Ota yhteyttä