Riskien­hallinta­suunni­telma

Riskienhallintasuunnitelmassa arvioidaan erityyppisten riskien mahdollisuuksia ja vaikutuksia, sekä kuvataan riskienhallintakeinot ja yleisluontoiset toimintaohjeet riskin toteutuessa.

Tyypillisesti riskienhallintasuunnitelmia tehdään esimerkiksi toimistoalan yrityksiin ja teollisuuteen. Toimistotyötä tekevien osalta riskienhallintasuunnitelmaa voidaan täydentää esimerkiksi erillisellä toimistotyön vaarojen ja riskien kartoituksella. Kartoitus voidaan toteuttaa yrityksissä havainnoimalla ja/tai henkilöstölle jaettavalla kyselytutkimuksella.

Toimintamme keskiössä on henkilökohtainen, luottamuksellinen ja ammattimainen palvelu. Riskienhallintasuunnitelma laaditaan kunkin yrityksen tarpeita vastaavaksi. Suunnitelmasta yritys saa hyvän työkalun riskienhallintaan johtamisjärjestelmänsä tueksi.

Riskienhallintasuunnitelman osa-alueet voivat olla esimerkiksi seuraavia:

  • Liikeriskit – kysynnän muutos, kilpailutilanne, hintojen muutos, luottotappiot
  • Henkilöriskit – sairastumiset, irtisanoutuminen, yrittäjän oma työkyky
  • Sopimusriskit – epäedulliset sopimusehdot, tulkinnat ja sopimusrikkomukset
  • Vastuuriskit – vastuuvahinko
  • Oikeusriskit – tilanne, jossa yritys joutuu oikeuden käynnin osapuoleksi
  • Keskeytysriskit – saatavuusongelmat raaka-aineissa, viranomaisten pandemiarajoitukset
  • Riippuvuusriskit – toiminnan riippuvuus yhteistyökumppanista tai vuokranantajasta
  • Tietoriskit – tiedon käsittely, vakoilu ja haittaohjelmat
  • Palo- ja pelastusturvallisuus – pelastussuunnitelma
  • Muut turvallisuusjärjestelyt – turvallisuussuunnitelma

Ota yhteyttä