Turvalli­suus­suunni­telma

Turvallisuussuunnitelma on kattavampi ja moniulotteisempi kuin pelastussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma koostuu useista erillisistä suunnitelmista, jotka voivat olla erillisinä julkaisuina tai koottuna yhteen julkaisuun. Toteutustavasta riippumatta, turvallisuussuunnitelma sisältää tyypillisesti osan tai kaikki seuraavista:

  • Pelastussuunnitelma
  • Liikenteenohjaussuunnitelma
  • Järjestyksenvalvontasuunnitelma
  • Kulunvalvontasuunnitelma
  • Vartiointisuunnitelma
  • Kuluttajaturvallisuus ja turvallisuusasiakirja
  • Terveysturvallisuussuunnitelma
  • Ensiapusuunnitelma

Yleensä turvallisuussuunnitelma laaditaan isompiin yleisötilaisuuksiin, mutta yhä enenevissä määrin myös valveutuneet yritykset tilaavat itselleen kattavia turvallisuussuunnitelmia osana organisaation päivittäistä riskienhallintaa.

Ota yhteyttä