Tutkimuk­set

Mysteeriasiakastutkimukset

Mysteeriasiakastutkimuksessa tutkijamme esittävät sovitulla tavalla asiakasta ja hakeutuvat erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin. Palvelun avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi henkilökunnan asiakaspalvelualttiutta ja ohjeiden noudattamista. Olennaista on, ettei henkilökunta tiedä asioivansa tutkijan kanssa. Jälkikäteen toimitamme tilaajalle raportin asiakaspalvelutilanteen sujumisesta. Tyypillisiä asiakohteita mysteeriasiakastutkimuksille ovat kaupat, ravintolat ja erilaiset yleisötilaisuudet.

Turvallisuusarvioinnit

Toimistotyön vaarojen arvioinnissa kartoitetaan erilaisia kuormitustekijöitä, työturvallisuutta ja työolosuhteita sekä näihin liittyviä kehityskohteita toimistotyössä. Osana arviointia tulemme käymään paikan päällä ja teemme katselmuksen toimitiloihin. Työntekijöille annetaan mahdollisuus täyttää kyselylomake, jonka pohjalta kirjoitamme yhteenvedon.

Turvallisuuskävelyissä paneudutaan toimitilan turvallisuuteen. Turvallisuuskävelyn aikana tutustutaan tilaan turvallisuuden näkökulmasta, ajatellen poikkeustilanteita ja haetaan mahdollisia kehitysideoita.

Myös muunlaiset räätälöidyt tutkimukset onnistuvat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Olemme tehneet turvallisuusauditointeja erilaisten yritysten lisäksi kirkoissa ja yleisötilaisuuksissa.

Ota yhteyttä