Vuosi 2020 lähenee loppuaan ja joulu on jo ovella

Hyvät Järjestyksen tekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit, kulunut vuosi on monella tapaa varsin poikkeuksellinen. Erinäistä epävarmuutta olemme joutuneet kestämään aivan uudella tavalla. Koronalla ja siihen liittyvillä rajoituksilla on ollut vaikutusta useampaan toimialaan, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja työntekijöiden toimeentuloon. Kesällä ja alkusyksyllä pystyimme onneksi kuitenkin tarjoamaan työkeikkoja henkilöstöllemme erilaisissa yleisötapahtumissa. Asiakkaillemme kiitos, että pystyitte työllistämään ja tilaisuuksia järjestämään haasteellisissa olosuhteissa.

Valitettavasti ajoittain koronaviestintä on ollut ristiriitaista ja se on saattanut aiheuttaa hämmennystä niin asiakkaissa kuin toimijoissakin. Kesällä toisaalla korostettiin, että tapahtumia saa järjestää, kunhan noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä koskien käsihygieniaa, turvaetäisyyksiä ja tehdään muita asiaan kuuluvia varotoimenpiteitä ja hygieniasuunnitelmia sekä viestitään näistä toimista näkyvästi asiakkaille. Näin myös tehtiin, vaikka välillä rajoitukset ja määräykset olivat tulkinnanvaraisia, milloin sovelletaan yleisötilaisuuden rajoituksia ja milloin terasseja koskevia koronasääntöjä.

Samaan aikaan, kun tapahtumien järjestäjät ja ravintolat ovat tehneet parhaansa noudattaakseen annettuja turvaohjeita, toisaalla ihmisiä on kehotettu välttämään yleisötilaisuuksiin ja ravintoloihin menoa. Jos jokin asia päätetään sallia, tässä tapauksessa tapahtumien järjestäminen ja ravintolassa käyminen, silloin myös viestinnässä pitäisi olla yhtenevä linja. Sen sijaan, että kehotetaan välttämään tapahtumissa ja ravintoloissa asiointia, pitäisi korostaa, että asiointi on turvallista tai matalariskistä, kunhan viranomaisohjeita noudatetaan. Tällä tavalla toimimalla olisi voitu rohkaista epävarmoja kävijöitä tulemaan tapahtumiin ja ravintoloihin. Tällöin viestintä olisi ollut myös yhtenäistä ja johdonmukaista.

Ne tilaisuudet ja tapahtumat, joissa olemme itse olleet mukana, tiedossamme ei ole vahvistettuja koronatapauksia. Tapahtumien järjestäjät ja henkilökunta ovat onnistuneet omissa toimissaan hyvin estämään taudin leviämistä. Jotta rajoituksista ja varotoimista olisi hyötyä, meidän jokaisen pitää käyttäytyä vastuullisesti. Mikäli sinulla on flunssaa tai muita koronaoireita, älä mene ravintolaan, tapahtumaan tai ihmisten ilmoille. Oireettomien kävijöiden pitäisi myös muistaa käyttää kasvomaskia, huolehtia käsihygieniasta ja turvaetäisyyksistä. Näihin asioihin järjestyksenvalvojamme ovat joutuneet useamman kerran puuttumaan kuluneen kauden aikana. Koronaa torjutaan yhdessä, yksin järjestäjien ja ravintoloitsijoiden toimet eivät riitä. Pidetään toisistamme huolta.

Olemme tehneet vuoden aikana myös uudistuksia ja kehittämistoimia. Joulukuussa Eemeli Tanskanen ja Marko Arjoranta nimitettiin yrityksemme kenttäpäälliköiksi, joiden toimenkuvaan kuuluu uusasiakashankinta, myynti ja erilaiset tapahtumaprojektit. Molemmat ovat kokeneita turvallisuusalan ammattilaisia, jotka hallitsevat hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi heillä on aiempaa esimieskokemusta erilaisista tehtävistä. Eemelin ja Markon toimenkuviin kuuluu myös yrityksen somekanavien päivittäminen.

Äskettäin päättyi henkilöstökyselymme vastausaika. Kaiken kaikkiaan yli 30 Järjestyksen tekijää vastasi ja kertoi omia kokemuksiaan kuluneesta kaudesta ja antoi palautetta toiminnastamme. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta ja erilaisia kehityskohteita, joihin palaamme tarkemmin alkukaudesta. Henkilöstökyselyssä pyydettiin nimeämään se henkilö, joka vastaajan mielestä ansaitsisi 100 euron bonuksen. Lisäksi pyydettiin nimeämään kaksi muuta henkilöä, jotka ansaitsevat huomionosoituksen. Sillä ei ole ollut merkitystä, onko tekijä tehnyt yhden vai kymmenen työvuoroa, vaan sillä, miten hän on työnsä tehnyt ja näin ollen henkilöstön mielestä ansainnut tulla huomioiduksi. Kaiken kaikkiaan jopa 12 eri ihmistä sai ääniä. Voittaja sai äänistä yli 25 %, kakkossija jaetaan kahden henkilön kesken äänien mennessä tasan. Lisäksi päätettiin, että palkitaan vielä kaksi muuta henkilöä, koska neljäs palkittava jäi kahden ääneen päähän jaetusta kakkossijasta. Lisäksi yksi uusi Järjestyksen tekijä sai hyvin ääniä uudeksi tekijäksi, joten myös häntä muistamme näin joulun alla. Julkaisemme palkittavien nimet henkilöiden suostumuksella. Eniten ääniä sai Eemeli Tanskanen, jaetun kakkossijan jakavat Seija Härmä ja Marko Rinne, kolmanneksi sijoittui Ville Tanskanen. Uusista työntekijöistä palkitsemme myös Hannu Rantalan. Kiitos hyvästä työstä ja kiitos äänestäneille!

Vaikka poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat, katsomme tulevaisuuteen toiveikkaina. Ennemmin tai myöhemmin koittaa aika, jolloin pääsemme lähemmäksi normaaleja olosuhteita.

Kiitämme teitä kaikkia kuluneesta kaudesta, toivotamme rauhallista joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2021!

Tampereella 22.12.2020


Tapahtumapalvelu Järjestys / KHä